20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’
23En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad.

Lucas 4: 20-24

Vandaag opnieuw een gelijkenis die op een van Aesopus fabels is gebaseerd.

De kikker en de vos

Een verhaal over een kikker die ons aanspoort om iemands beloften niet te vertrouwen voordat ze zijn vervuld.

Er was een kikker die beweerde geschoold te zijn in de geneeskunde. Bij deed zich voor als dokter, die bekend was met alle geneeskrachtige planten van de aarde, het enige wezen dat de kwalen van de dieren kon genezen.
De vos luisterde naar de aankondiging van de kikker en legde zijn leugens bloot door de kleur van zijn huid. ‘Hoe kan het zijn,’ zei de vos, ‘dat je anderen van hun ziekten kunt genezen, maar de tekenen van ziekte nog steeds in je eigen gezicht te zien zijn?’

Fabel van Aesopus

Jezus gaat naar de synagoge in zijn geboortedorp Nazareth en leest uit de boekrol. De bezoekers van de synagoge zijn helemaal verbaasd over zijn uitleg, maar gaan uiteindelijk toch twijfelen aan zijn woorden. Kan de zoon van Jozef, een timmerman, zulke woorden uitspreken. Hij wordt bijna in de afgrond geworpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *