Jezus wordt ter dood veroordeeld

De Romeinse stadhouder Pontius Pilatus veroordeelt Jezus ter dood omdat hij zich zou uitgeven voor ‘koning der Joden’.
Volgens de evangelies hadden Joodse priesters sterk aangedrongen op die veroordeling.
In de Bijbel geeft Pilatus aan zich daarom niet verantwoordelijk te voelen: hij waste zijn handen, ‘in onschuld’.

V: Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.
A: Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

MEDITATIE -GEBED
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

LIED:
Jezus wordt ter dood veroordeeld
want het volk dat heeft geoordeeld:
“Weg met Jezus, Kruisig Hem!”

Matteüs 27:11-32,
Marcus 15:1-20,
Lucas 23:1-25,
Johannes 18:18-19:16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *