Jezus valt voor de tweede maal

Staat niet in de Bijbel.
Wel wordt Simon van Cyrene genoemd als degene die het kruis moest dragen (statie 5).

V: Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.
A: Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

MEDITATIE-GEBED
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

LIED:
Jezus strompelt door de straten:
Hij wordt niet met rust gelaten,
van vermoeidheid valt Hij weer.

LIED:

O Hoofd, vol bloed en wonden,
met smaad gedekt en hoon,
o God’ lijk Hoofd omwonden,
met scherpe doornenkroon!
O Gij, die and’ re kronen,
en Glorie waardig zijt,
Ik wil mijn hart U tonen,
dat met U medelijdt.

Mijn God, die zonder klagen,
het zwaarste hebt doorstaan,
al wat Gij had te dragen,
wie heeft het U gedaan!
Wee mij, die voor de zonden,
het hoogste goed verliet!
O, om uw bloed en wonden,
verstoot mij, zondaar niet!

O Hoofd, vol bloed en wonden,
o Gods onschuldig Lam,
dat voor der mensen zonden
de schulden op zich nam!
Wat zal ik U dan geven
voor zoveel smaad en smart?
Heer, neem mijn korte leven,
Heer, neem mijn schamel hart.

En als ik eens moet strijden,
mijn allerlaatste strijd,
wil ik nog eens belijden,
dat Gij mijn Heiland zijt,
O Hoofd vol bloed en wonden,
o Hoofd vol smart en smaad!
Wees in die laatste stonden,
mijn hoogste toeverlaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *