12De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ 14Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ 16Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’

Johannes 12: 12-19

Jezus vroeg om een ezel om de Olijfberg af te dalen en naar Jeruzalem te gaan. Het lijkt ons vreemd, waarom een ezel? Een paard zou toch veel vorstelijker zijn? Maar dan moet je bedenken dat een paard in die tijd een militair wapen was. Dan zou je als legerleider aan een stad de oorlog verklaren. Maar de Joden kenden het Oude Testament goed en zagen daarin een aantal parallellen.

Een ezel symboliseerde een andere houding, het straalde vrede uit. Het verwijst naar David, die in 1 Koningen 1:32-35 Salomo een soortgelijke intocht laat maken. Zoon van David, die rijdt op een ezel. Na allerlei tumult over de opvolging van David straalt deze passage vertrouwen uit, de stad Jeruzalem is weer in handen van David en hij draagt het gezag over aan zijn zoon Salomo.

Een andere herkenbare parallel voor de Joden, was het boek Zacharia, waarin de volgende tekst staat:

9Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Zacharia 9:9

Wordt Gods belofte nu eindelijk vervuld en is dit de Messias die ze verwachten? Jezus is bij velen al bekend, zowel bij volgelingen als bij de Sadduceeën en Farizeeën. Mensen die allemaal een beeld en hoop hadden van een verlosser.

Uit de reactie van de menigte is duidelijk dat zij een duidelijk antwoord hadden op die vraag. Ze zongen ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Een duidelijke verwijzing naar Psalm 118, een psalm waarin de goedheid van de Heer wordt bezongen. Wordt gezongen over de Heer die omziet naar het volk en het verlost. Maar ook: “Ik zal niet sterven, maar leven!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.