1Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ 4Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
11Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.

Marcus 11:1-11


Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’

Je kunt de werkbladen hier downloaden.

Werkblad 1
De kinderen maken een tak om mee te juichen: Hosanna! Werkwijze: Volg de instructies op het werkblad. Knip de bladblaadjes langs de lijnen in als je wilt dat het blad gaat ritselen bij het zwaaien.
Tip: Plak eventueel een plantenstokje in het midden voor de stevigheid.
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm, lint en perforator en eventueel een plantenstokje.

Werkblad 2
Van dit feestelijke verhaal maken de kinderen een uitklapkaart. Is de kaart dicht dan zie je de gesloten poort van Jeruzalem.
Open de poort en we zien Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijden. Door het gebruik van een driehoeksvouw in de kaart lijkt het of de mensen met palmtakken Jezus toejuichen.
Werkwijze: Kleur alles. Knip de poortdeuren en het tafereel uit.
Vouw nu de driehoeksvouwen in de kaart: vouw eerst de verticale lijnen met een dalvouw. Vouw dan de diagonale lijnen met een bergvouw en vouw ze een aantal keren heen en weer zodat ze straks soepel ‘lopen’.
Vouw nu de kaart open en duw het korte horizontale vouwtje in de driehoeksvouw naar buiten tot een bergvouw. Sluit de kaart.
Plak nu de deuren links en rechts op de blinde deuren volgens het werktekeningetje. Zorg ervoor dat de driehoeksvouw niet gehinderd wordt door de opgeplakte deur.
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *