Jezus sterft aan het kruis

Bovenop het kruis werd een bordje met de letters I N R I bevestigd: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Latijn voor Jezus van Nazareth, koning der joden.
Vlak voor hij sterft, spreekt hij: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.

V: Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.
A: Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

MEDITATIE-GEBED
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

LIED:
Nu is alle leed gelden.
’t Is volbracht! De strijd gestreden.
Jezus’ dood heeft ons verlost.

Matteüs 27:45-56,
Marcus 15:33-41,
Lucas 23:44-49,
Johannes 19:25-30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *