Jezus wordt van het kruis afgenomen

Kruisiging was in die tijd geen ongewone straf. Meestal lieten de Romeinen de gestorvenen hangen, ten prooi aan aaseters.
Een zekere Jozef van Arimathea krijgt van Pilatus toestemming om het lichaam te begraven. Deze Jozef was volgens Johannes in het geheim een volgeling van Jezus, [..] die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden [..].

V: Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.
A: Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

MEDITATIE-GEBED
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

LIED:
Met de tranen in haar ogen,
zat Maria -diep bewogen –
met haar dode Zoon op schoot.

Matteüs 27:57-59,
Marcus 15:43-46,
Lucas 23:50-53,
Johannes 19:38-39

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *