Jezus wordt in het graf gelegd

Hij wikkelt het in doeken, en legt het in een uit de rotsen gehouwen graf. Johannes schrijft dat hij daarbij geholpen werd door Nicodemus. Het graf had Jozef voor zichzelf laten maken.
Ook over deze Jozef ontstonden buiten de Bijbel legendes: hij zou bloed van Christus in een kelk hebben opgevangen, de zgn. Heilige Graal. Later zou hij met die graal naar Engeland zijn vertrokken.

V: Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.
A: Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

MEDITATIE-GEBED
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

LIED:
Wie als Jezus durft te leven,
hij zal alles moeten geven.
Liefde vraagt het uiterste.

SLOTGEBED

SLOTLIED

Lam Gods dat zo onschuldig
zo eindeloos geduldig
aan ’t schand’lijk kruishout lijdt;
’t is al voor onze zonden
uw pijnen en uw wonden.
Gij die de onschuld zelve zijt.

Lam Gods, Gij wilde sterven,
uw Vaders liefde derven,
in eindeloze pijn;
Gij sloeg op ons uw ogen
in god’lijk mededogen
en wilde onz’ Verlosser zijn.

Lam Gods, nimmer volprezen,
leer ons de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis;
wilt Gij ons eenmaal geven
het onvergank’lijk leven
bij U in ’t hemels Vaderhuis.

Matteüs 27:59-61,
Marcus 15:46-47,
Lucas 23:56,
Johannes 19:40-42

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *