Paasmorgen – Hij is opgestaan.

De Sabbat is voorbij en al vroeg gaan Maria Magdalena, de andere Maria en Salomé met geurige olie naar het graf van Jezus. Het is allemaal zo snel gegaan. Ze willen zijn lichaam nog verzorgen met de olie. Onderweg vragen ze zich af of ze de zware steen wel weg kunnen duwen. Als ze aankomen bij het graf is de steen weggerold en het graf is leeg.

“Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, Hij is opgestaan uit de dood”. Dan herinneren ze zich wat Jezus hun gezegd heeft. Ze gaan terug naar de anderen.
Petrus rent naar het graf en komt vol verwondering terug.

Elly en Rikkert hebben er dit lied over:
Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer.
De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer.
Maar een Engel zei plotseling: “Weet je niet meer, wat Hij gesproken heeft?”
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft. (2x)
De discipelen waren zo moe, ze treurden om de Heer.
Waar moesten ze nu nog naar toe? Hun Meester was er niet meer.
Maar Maria riep plotseling: “Hij heeft gedaan, wat Hij gesproken heeft!”
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft. (2x)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.