19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’
20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Johannes 20:19-23

De leerlingen zitten bang bij elkaar, bang dat de Joden ook hen zouden komen halen en hen veroordelen. Ze zullen zeker hebben gesproken over de verschijning van Jezus aan Maria van Magdala. De deuren zitten op slot, maar ineens staat Jezus tussen hen in. Natuurlijk zijn de leerlingen blij. Als er al twijfel bestond aan de woorden van Maria, dan is die twijfel nu meteen voorbij. Ongevraagd laat Jezus zijn kruiswonden zien, zo wordt de eventuele laatste twijfel ook nog weggenomen.

Waar het gisteren over een nieuwe schepping ging, worden ook nu weer mensen aangesteld om te gaan werken aan die nieuwe schepping. Ze krijgen meteen het benodigde gereedschap aangereikt; de Heilige Geest en die zullen ze nodig hebben voor hun vele werk. Gemakkelijk zal het niet worden, al snel wordt de nieuwe gemeenschap in Jeruzalem vervolgd en moeten de leden vluchten.

Waar Jezus tijdens Zijn leven enkele keren grenzen doorbrak en met buitenlanders en andere culturen omging, wordt dat ook een eerste uitdaging voor zijn leerlingen. Allereerst zijn zij geneigd om de boodschap onder hun eigen volk te verspreiden. Maar al snel moesten ze ook de grenzen verleggen, want het evangelie moest de wereld in.

Het boek Handelingen geeft een verslag van allerlei reizen, maar ook moeilijkheden waar de leerlingen tegenaan liepen. Waar ze in eerste instantie nog werkten onder mensen die Jood waren en de Torah kenden, kwamen ze steeds meer in aanraking met onbesnedenen. Het Oude Testament bleef de basis van het vernieuwde geloof, maar niet alle wetten waren van toepassing op de niet-Joden.

Ook nu bent u als lezer van dit bericht over de verstrekkende gevolgen die dit evangelie kreeg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.