Vandaag is het tweede Paasdag en zijn we op weg naar Hemelvaart. Dat is altijd 40 dagen na eerste Paasdag. In die veertig dagen zijn er nog ontmoetingen met de opgestane Heer: De Emmaüsgangers, de discipelen. Ze krijgen de opdracht van Jezus om terug te gaan naar Galilea.

Aan het meer komt Jezus hen tegemoet als ze aan het vissen zijn. Petrus springt uit de boot en is als eerste bij Jezus. Jezus stelt hem drie keer dezelfde vraag: Petrus heb jij me meer lief dan de anderen?”. Hij moest weer denken aan wat hij had gezegd toen de haan kraaide!
Twee keer zei Petrus ja en de derde keer: “U weet alles van mij, ja u weet toch dat ik van U houd. Later deed Petrus zijn naam, die Jezus hem had gegeven, eer aan! Petrus betekent rots, iemand op wie je kunt bouwen!

Petrus

Je vissersboot lag aan de waterkant;
toen zag je Jezus, wenkend met Zijn hand,
je kon geen weerstand bieden aan Zijn stem
die enkel zei: “Volg mij”. Jij volgde Hem,
je zou voortaan Zijn trouwe leerling zijn;
jij Petrus, soms zo groot, maar soms zo klein.

De mensen kwamen en Hij sprak met hen.
toen vroeg Hij jou: “Wie zeg je dat ik ben?”,
en vol van eerbied boog je voor Hem neer:
U bent de Christus, Zoon van God, de Heer!”.
je was bereid te doen wat Hij gebood,
toen Petrus, soms zo klein, toen was je groot!

En na drie jaar van zwerven door het land,
toen had je met de Heer zo’n sterke band,
dat jij er bij mocht zijn, dat wond’re uur
toen Jezus op de berg, gevuld in vuur
en licht, sprak van Zijn lijden en zijn dood:
wat was je klein daar, Petrus – Hij was groot!

Maar toen je zwoer: ”Ik laat U nooit alleen!”
en Hij je vroeg te waken, ging ’t geween
van je geliefde Vriend aan jou voorbij-
nog eenmaal stond je aan Zijn rechterzij
en sloeg onstuimig met je zwaard in ’t rond.
Ach Petrus, groot was toen alleen je mond!

En, Petrus, weet je nog, daar bij dat vuur?
Wat was je bang – je kocht je vrijheid duur….
Maar op de morgen van de derde dag
was jij één van de eersten die Hem zag.
En voor Hij heenging zei je Hem, hoe groot
je liefde was, toen, Petrus, werd je groot!

Nel Benschop
Een gedachte over “Tweede Paasdag”
  1. Wat was dit 40dagen-project een mooie aansluiting naar het Pasen toe, met zang, declamaties…
    Ik heb ervan genoten en door de teksten van de bijbel elke dag mee te lezen gegroeid in bijbel lezen.
    Bedankt voor dit gebeuren, laat velen met mij dit ervaren hebben en zeer evangaliserend beleven.
    Zo kunnen we als christenen elke dag groeien en mede uitdelen in het evangelie.
    Nogmaals bedankt, en op naar het pinksterfeest!! Halleluja..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.