Categorie: Kruiswegstaties

Statie 14

Jezus wordt in het graf gelegd Hij wikkelt het in doeken, en legt het in een uit de rotsen gehouwen graf. Johannes schrijft dat hij daarbij geholpen werd door Nicodemus.…

Statie 13

Jezus wordt van het kruis afgenomen Kruisiging was in die tijd geen ongewone straf. Meestal lieten de Romeinen de gestorvenen hangen, ten prooi aan aaseters. Een zekere Jozef van Arimathea…

Statie 12

Jezus sterft aan het kruis Bovenop het kruis werd een bordje met de letters I N R I bevestigd: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Latijn voor Jezus van Nazareth, koning der joden.…

Statie 11

Jezus wordt aan het kruis genageld Deze scène wordt eigenlijk zelden uitgebeeld buiten kruiswegstaties. V: Wij aanbidden U, Christus en wij loven U. A: Omdat Gij door uw Heilig Kruis…

Statie 10

Jezus wordt van Zijn klederen beroofd Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden. V: Wij aanbidden U, Christus en wij…

Statie 9

Jezus valt voor de derde maal In de Bijbel staat niets over vallen, bezwijken of struikelen. Het valt niet uit te sluiten dat dit bedacht is om de zwaarte van…

Statie 8

Jezus troost de wenende vrouwen Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen. [..]. Dit wordt wel gezien als een aankondiging van…

Statie 7

Jezus valt voor de tweede maal Staat niet in de Bijbel.Wel wordt Simon van Cyrene genoemd als degene die het kruis moest dragen (statie 5). V: Wij aanbidden U, Christus…

Statie 6

Veronica droogt het aangezicht van Jezus af De overlevering wil dat in de doek waarmee ene Veronica Jezus verfriste, een afdruk van zijn gezicht achterbleef. In de Bijbel komt de naam…

Statie 5

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen Simon van Cyrene was een toevallige passant, “komende van den akker“, die opgedragen werd het kruis van Jezus over te nemen. Wellicht vreesden…