Categorie: Veertig dagen

Tweede Paasdag

Vandaag is het tweede Paasdag en zijn we op weg naar Hemelvaart. Dat is altijd 40 dagen na eerste Paasdag. In die veertig dagen zijn er nog ontmoetingen met de…

Pasen

Paasmorgen – Hij is opgestaan. De Sabbat is voorbij en al vroeg gaan Maria Magdalena, de andere Maria en Salomé met geurige olie naar het graf van Jezus. Het is…

Stille zaterdag

Het is Sabbat en Jezus is nog net voordat de Sabbat gisteravond begon begraven door Jozef van Arimatea en Nicodemus. Hoe zullen zijn discipelen en de andere volgelingen zich gevoeld…

Via Dolorosa

Via Dolorosa betekent Lijdensweg in het Latijn. In de nacht heeft Judas Jezus verraden met een kus. Romeinse soldaten namen hem mee vanaf de hof van Getsemané. Ze liepen vanaf…

Witte donderdag

Witte donderdag – instelling van het avondmaalDeze dag eet Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal en geeft aan brood en wijn een nieuwe betekenis. Vandaag laten we voor de…

Witte donderdag

De naam van deze dag hangt samen met een kerkelijk gebruik om op deze dag alle kruisbeelden en andere beelden in de kerk met witte kleden te bedekken. Verder is…

Geef de Keizer…

Geef de keizer wat de Keizer toekomt… Opnieuw is Jezus in Jeruzalem om de mensen te onderrichten, velen volgen Hem. Maar er zijn ook schriftgeleerden die Hem willen betrappen op…

Tempelreiniging

De dag nadat de menigte Jezus met “Hosanna” en palmtakken heeft begroet in Jeruzalem gaat Hij opnieuw de stad binnen. Hij gaat naar de tempel, het is een paar dagen…