Categorie: Veertig dagen

Het kerkelijk jaar

Onze kalender begint bij 1 januari en eindigt op 31 december. Het kerkelijk jaar begint vier zondagen voor Kerstmis. Die weken noemen we Advent (wachten op de Koning). Kerstmis valt…

Zondag Invocabit

1e zondag in de 40 dagentijd.Deze zondag wordt zondag Invocabit genoemd, “Hij zal je aanroepen, inhet Latijn. In Psalm 91:15 staat: “Roep je mij aan, ik geef antwoord, in denood…

Vasten is …

Vandaag staan wij stil bij een gedicht: Vasten iswat onder ligtnaar boven halenis het verharde woordin liefdeblijk vertalen. Vasten isweer moedigzorg gaan dragenons doen en latennu ernstig gaan bevragen. Vasten…

Aswoensdag

Vandaag is het Aswoensdag. Carnaval,wat dit jaar niet gevierd kon worden is voorbij en de veertigdagentijd is nu begonnen. Daarom beginnen we vandaag met paseninvaassen, want deze weken zijn bedoeld…